Peryum İzmir - Atbaş İnşaat


Peryum Nedir ?

Ürünümüz tüm bina ve tesislerin alt ve üst zeminlerinde, iç ve dış cephelerinde, sıvalı veya sıvasız kâgir, beton, tuğla, bims, gaz beton, vb yüzeylerde uygulanan doğal ve inorganik (yapısında karbon bulunmayan) olan ve 12 özelliği bir arada barındıran Türkiye'de ve Dünya'daki tek üründür.

 

YANMAZLIK, YANGIN YALITIMI

Ürünümüz A1 sınıfı (yanmaz özellikte) olup,  içeriğinde yanıcı madde veya katkı maddesi bulunmamaktadır. Yangın Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış olup, 1000 °C sıcaklığa ulaşan kullanım özelliği sayesinde yangın esnasında 800 °C sıcaklığa en az 120 dakika dayanıklı malzemelerden yapılması gereken kaçış yollarında (yangın güvenlik holü ve yangın merdivenlerinde) da kullanılabilmektedir. 700 ºC - 900 ºC arasındaki yangın sıcaklığında 4 saate kadar taşıyıcı çelik elemanları koruyabilmektedir. Ayrıca, yangın esnasında yangına katkı sağlamadığı gibi insanların beyin hücrelerini kalıcı olarak etkileyen CO (karbon monoksit) zehirlenmelerine maruz kalmalarını da önlemektedir.

ISI YALITIMI

Isı yalıtım levhası olarak kullanılacak ürünümüzün Isı Yalıtım Katsayı (λ) değeri dansitesine (yoğunluğuna) bağlı olarak 0,048 – 0,058 W/m∙K'dır. Duvar tipine ve kalınlığına bağlı olarak değişmekle birlikte Isı Yalıtım Katsayı (λ) değeri 0,34 W/m∙K olan tuğladan 20 cm kalınlığa sahip duvarda Enerji performansı Yönetmelik Hükümlerini; 

karşılamaktadır. Duvar bloğu olarak kullanılacak ürünümüz ise Isı Yalıtım Katsayı (λ) değeri yoğunluğuna bağlı olarak 0,06 – 0,07 W/m∙K olup ek ısı yalıtımına ihtiyaç bırakmamaktadır.
I. Isı Bölgesi için: 3 cm – 4 cm    -   II. Isı Bölgesi için: 4 cm – 5 cm   -  III. Isı Bölgesi için: 6 cm – 7 cm   -  IV. Isı Bölgesi için: 8 cm – 9 cm

SES YALITIMI

Ürünümüzün içeriğinde % 98 oranında bulunan genleştirilmiş perlit sayesinde yüksek frekanslı sesleri etkisiz hale getirir, darbeli sesleri ise yalıtır. Daireler arası sesleri engelleyerek gürültüsüz/sessiz huzurlu bir yaşam ortamı sağlar. Komşular arası gürültüye bağlı huzursuzlukları önler. Ayrıca çınlamayı ve yankılanmayı ortadan kaldırılarak akustik özelliklere katkıda bulunur.

EKONOMİK

Ürünümüz ile yapılan ısı yalıtım ürünleri ile yapılan yalıtımın m²'si ve maliyeti kullanıldığı bölgeye, duvar tipine (tuğla, bims, gaz beton, perde beton) ve duvar kalınlığına bağlı olarak değişmektedir. Dünyadaki ve Türkiye deki muadili ürünlere göre son derece uygun satış fiyat değerlerine sahiptir. Bir ürünle aynı anda üç yalıtımın (ısı, ses ve yangın) sağlanması ürünümüzün ekonomikliğini göstermektedir.

NEFES ALMA ÖZELLİĞİ

Ürünümüzün su buhar difüzyonu yoğunluğuna bağlı olarak 5 – 10 µ  arasında olup nefes alma özelliğine sahiptir. Buhar difüzyon direncinin düşük olması duvarlarda nem ve küf olmasını önlemekte, sağlıklı ve konforlu ortam sağlamaktadır.

DOĞAL YAPISIYLA SAĞLIKLI VE ÇEVRECİ

Ürünümüz ısı yalıtımını teneffüs ettiğimiz durgun hava ile sağlamakta olup, üretiminde ve içeriğinde çevreye ve insan sağlığına zararlı gaz bulunmamakta ve kullanılmamaktadır. Üretiminde ozon tabakasına ve atmosfere zarar veren gazlar ve maddeler kullanılmaması çevreci bir ürün olmasını sağlamaktadır.

HAŞERELERE KARŞI KORUMA

Ürünümüz asit ve bazlara dayanıklı, bakteriyel ayrışmaya sonsuz dirençli (kimyasal reaksiyona girmeyen, nötr bir malzeme olup, suda erimeyen, çürümeyen, bozuşmayan, sağlığa zararlı olmayan) doğal ve inorganik (yapısında karbon bulunmayan) ve bünyesinde (karınca, hamam böceği, örümcek vb) haşereler barınamamaktadır.

DOKU UYUMU UZUN ÖMÜR

Ürünümüz % 100 mineral içerikli olması nedeniyle diğer (tuğla, gaz beton, bims beton vb) yapı malzemeleriyle doku uyumu bulunmaktadır. Doku uyumu sayesinde ürünümüzün binanın yapımında kullanılan diğer yapı malzemelerine dübel, pul ve vida gereksinimine ihtiyaç duyulmadan monte edilmektedir. Bu özelliği ısı yalıtımının uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır.

KOLAY VE SERİ MONTAJ

Ürünümüzle ısı yalıtım işlemi,
            - Ürünümüz olan levhaları duvara yapıştırma işlemi   
            - Levhanın üzerinin yapışkan sürülmesi işlemi
            - Yapışkanlı yüzeye file çekme işlemi (OPSİYONEL)
            - Mineral sıva ile kaplanması işlemi
            - Boya işlemi.
olmak üzere en fazla toplam 5 (beş) işlem gerekmektedir. İşlem sayısının azlığı iş süresini kısaltmaktadır. Isı yalıtımın kısa sürede tamamlanması ortamın kısa sürede eski durumuna dönmesini sağlamaktadır. Ayrıca yalıtım işlemi esnasında meydana gelen görüntü ve çevre kirliliği yanında işçilik ve iskele kira ücretini asgari düzeye indirmektedir.

STABİL YALITIM DEĞERİ

Ürünümüz ısı yalıtımını durgun hava ile sağlamakta olup, ısı yalıtım değeri zaman içinde azalmamakta ve kullanım süresince ısı yalıtım değerini muhafaza etmektedir.

YERLİ MALI

Üretimde kullanılan hammadde ve katkı maddeleri yurt içi kaynaklı olup, yurtdışı bağımlılığı yoktur. Dünya perlit rezervlerinin % 40'ından fazlası Türkiye'de bulunmakta ve bağlayıcılarının tamamı yurtiçinde ve yeterli miktarda üretilebilmektedir. Yüksek kalite ve özellikleri nedeniyle inşaat dışında sanayinin diğer alanlarında da uygulama alanı bulunmaktadır. (klima, buhar ve kalorifer kazanı, sanayi tipi fırınların yalıtımı, gemi sanayi, güneş kollektörlerinde, ısı ses ve yangın yalıtımı amacı ile çelik kapılar, vb) Ayrıca milli ekonomiye 20 yıl içinde en az 50 Milyar $ katkıda bulunacaktır.

DEPREM DAYANIMI

Ürünümüzün montajında dübel, pul ve vida kullanılmaması sayesinde taşıyıcı konumunda olan kolon ve kirişlerin üzerinde binlerce delik açılmamakta ve yapının depreme karşı dayanımı olumsuz olarak etkilenmemektedir.

 

 Peryum Tanıtım Videoları


Atbaş İnşaat 2009 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım Bilgi Ajans